Hållbara kontorsytor i omvandlad maskinhall

Det är med stor glädje som Green Innovation tar sina första steg in i nya lokaler på SLU i Alnarp. Soeco har haft äran att leda omvandlingen av en gammal maskinhall till inspirerande kontorsytor, genomsyrade av temat växtodling och jordbruk. Här har vi skapat en miljö som inte bara rymmer arbetsplatser, konferensutrymmen och specialgjorda mötesmoduler utan även en unik receptionsdisk och Campusstolar med klädda armstöd.

Green Innovation Content2

Projektet sträckte sig bortom traditionell inredning och blev ett omfattande arbete med att förena hållbarhet och innovation. Genom att integrera böljande åkermark och gröna växter har vi skapat en atmosfär som ger Green Innovation en kreativ plattform för möten och idéutveckling. Resultatet är en spännande ny arbetsmiljö som inte bara stödjer företagets behov utan också är en del av det cirkulära flödet, där återbruk och design går hand i hand för att forma framtidens gröna kontorsytor.

Green Innovation Content