Generellt


Samtliga produkter till salu är återbrukade och säljes i befintligt skick, såvida inget annat anges. Detta gäller även förädlade produkter. Vi jobbar utifrån ”först till kvarn” vilket innebär att vi tyvärr inte kan garantera, reservera produkter innan order/beställning är lagd.

Vår utbildade servicepersonal går igenom samtliga produkter innan leverans och kontrollera att produkten har den funktion och är i det utförande som motsvaras av såväl Soecos som kundens högt ställda förväntningar.

Vi kompletterar med Nya möbler till de som önskar detta. Nya möbler köps in på beställning åt kund (vi är återförsäljare av de flesta europeiska varumärkena på marknaden). Nyinköpta möbler har garantier enligt gällande lag. Skulle du som kund ångra dig gällande produkter som köpts in för din räkning, hjälper vi er så gott det går att finna en lösning för avsättning av produkterna. Återköp av ny, beställd produkt garanteras ej.

Priser


Vi vänder oss i första hand till företag – juridiska personer – varför samtliga våra priser anges exklusive moms och exklusive i förekommande fall frakt, montering och vad härom äga samband. Samtliga Soecos produkter går även att Leasa eller Hyra – fråga gärna våra försäljare för fullständig information härom.

Valuta


Alla priser är angivna i SEK (Svenska kronor).

Frakt/Leverans och montage


Fraktkostnad tillkommer på alla våra produkter om kund ej väljer att själv hämta på försäljningsstället. Vi fraktar inom EU. Fraktkostnaden grundar sig på volym och vikt samt vart godset skall levereras.

Vi levererar och monterar i Sverige antingen med egen personal och egna bilar eller via samarbetspartners. Kostnad för leverans/montage inkluderat två (2) servicepersonal samt lastbil är 1140:-/tim. Kostnaden räknas från det när bilen lämnar försäljningsstället/lagret. Vid körning längre än 10 mil tillkommer en avgift per mil med 120 kr per mil.

Garanti, reklamation, ångerrätt


Från och med produkter sålda 2022 lämnar vi tre (3) års garanti på samtliga begagnade produkter mot uppvisad faktura och att möbeln är uppmärkt med leveransorder från Soeco. På nya produkter gäller garanti i enlighet med ursprungsleverantörens villkor. I övrigt enligt tillämplig svensk lag.

Garantihantering:


Soeco reparerar i första hand produkten. Om detta ej är möjligt erbjuds i andra hand en identisk eller likvärdig produkt. I tredje hand tas produkten tillbaka och pengarna betalas tillbaka till kund avräknat i förekommande fall omkostnader i samband med men inte uteslutande frakt-, montage- och/eller installationskostnader. Garanti gäller ej:

  • Då produkten utsatts för en onormal eller felaktig hantering.

 

  • Vid normala förslitningsskador/normal användning.

 

  • Om produkten vidaresålts eller på annat sätt leasats, lånats eller hyrts ut till tredje part.Reklamationshantering:


Produktfel – se Garantihantering ovan – skall reklameras inom gällande garantitid. En produkt kan reklameras om den ej överensstämmer med angiven beskrivning/skick av produkten. Kostnadsersättning för omkostnader vid reklamation, demontage, emballage, returfrakt, etc. vid reklamation ersätts normalt ej om inget annat avtalats.

Ångerrätten vid privatköp:


Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller från det när köparen tagit emot produkten från Soeco. Under de följande 14 dagarna har kund rätt att ångra sig, skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka inom 14 dagar från det att kunden har meddelat att hen ångrat sig. Kostnad för eventuell returfrakt betalas här enligt lag av kund. Det är upp till kund att själv bestämma hur varan ska skickas tillbaka men det är kunden som har eget ansvar för varan tills den når Soeco, alltså även under transporten till Soeco. Ångerrätten gäller ej vid köp av produkter som är specialanpassade eller unikt tillverkade efter kunds anvisningar.

Vid fraktskador, hänförliga till skador som uppkommit när produkten hanterats av tredje part/fraktbolag skall produkten reklameras till tredje part/fraktbolaget. Konsumentköplagen 8 § påvisar: ”Om köparen bär risken för varan är han skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren.”

Betalningsvillkor


På faktura lämnas generellt 30 dagar netto efter leverans. Önskas längre kredittid görs detta upp enligt särskild överenskommelse mellan köpare och säljare. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta om f.n. 10%*. Vi tar ej kort eller kontanter vid köp direkt ifrån vår utställning. Då gäller Swish eller faktura. Moms på 25% tillkommer på angivet pris i vår utställning eller hemsida.

* Soeco förbehåller sig rätten att för var tid förändra gällande räntesats i enlighet med rådande omvärldsförhållanden varför kunden, då avtal träffas, bör efterfråga aktuell räntesats.

Alternativa betalningssätt


Soeco erbjuder såväl Leasing som Hyravtal. Fråga gärna våra säljare! De informerar er gärna om Soecos fullständiga villkor för varje upplägg – välkommen att fråga!