Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter

Vi vill att att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill poängtera att vi följer dataskyddsförordningen, GDPR.Personuppgiftsansvarig

Soeco Kontorsmöbler AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker.När sker behandling av personuppgifter?

Soeco Kontorsmöbler AB behandlar dina personuppgifter när du:
  • När du köper varor av oss och vi har era uppgifter för att hålla reda på garantiåtaganden och för att informera er om nyheter.

 

  • Anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev

 

  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss,

 

  • Om du/ni söker kontakt med oss i övrigt med t.ex. affärsförslag och inköp av varor.
Registrerade uppgifter

När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar kan följande komma att registreras:


  • Namn på företagets kontaktpersoner

 

  • Företagets organisationsnummer

 

  • Deras befattning

 

  • Telefonnummer

 

  • E-postadresser.

 

  • Faktura- samt leveransadress
Soeco Kontorsmöbler AB registrerar ibland personnummer om du som privatperson har enskild firma och köper produkter av oss eller om du som privatperson säljer begagnade varor till oss.

 


Vi de tillfällen som vi har evenemang och bjuder på en tillställning då vi bjuder på mat och dryck kan det innebära att vi tillfälligt registrerar personers allergier eller preferens vad gäller mat att förtära. Sådan information sparas aldrig efter att ett arrangemang av avslutat.


Ändamålet med behandlingar av personuppgifter


Eftersom Soeco Kontorsmöbler AB klär om, fanerar om, lackerar om och lagar möbler i tyger, material och färger som väljs ut bland vårt sortiment och det inte är ovanligt att en kund återkommer 3 år senare och vill ha en likadan stol till, finns det en stor fördel för oss och för kunden att kunna hjälpa kunden med detta. Vårt ändamål med personuppgifter är i sammanhanget endast till för att ge er den garanti som ni har på produkter samt för att i framtiden kunna erbjuda er kompletterande möbler i samma tyg/färg som ”förra gången”. Ett annat ändamål är att kunna skicka ut information om nyheter och erbjudanden från företaget.

 


När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller lämnar uppgifter för “benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål som du själva vill att det ska användas till.

 


För anställda förekommer att vi sparar anteckningar för att främja den anställdes utveckling och karriär i bolaget. Alla anteckningar rörande anställda signeras av den anställde själv som ett godkännande.


Utlämnande av personuppgifter


Vid ett evenemang eller ett utskick kan information i form av adress eller mailadress från kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till företag utanför Soeco Kontorsmöbler AB, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en föreläsning eller för hanteringen av en inbjudan till ett evenemang eller utskick av ett nyhetsbrev. De kan också lämnas till utomstående i de fall du ger ditt samtycke till detta för att t.ex. kunna slussa dig vidare till värdefulla kontakter. Vi lämnar dock aldrig ut våra kunduppgifter till tredje part som har rätt att uträtta något annat med våra kunduppgifter än just det uppdraget som vi beställer av leverantören.

 


I samtliga ovan nämnda fall är Soeco Kontorsmöbler AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som man använder sig av, leverantörer. Leverantörerna är skyldiga att följa Soecos instruktioner och har inte rätt att lämna ut era personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Soecos instruktioner. Leverantörerna är dessutom skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 


Personuppgifter kan komma att lämnas i de fall myndigheter begär åtkomst till vårt kund- och leverantörsregister, i det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.


Hur länge finns uppgifterna kvar?


Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänster, garantiåtagande, service, produkter, fakturera, föreläsningar, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Om du som kund samtycker till att dina kontaktuppgifter får användas till marknadsföringsändamål ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.


Registerutdrag och rättelser


En gång om året har du rätt att kostnadsfritt begära utdrag av dina personuppgifter som finns hos Soeco Kontorsmöbler AB. Skicka in din begäran om ett utdrag till vår registeransvarige. Om du tycker att någon uppgift är felaktig, kontakta registeransvarig för att justera uppgifterna.


Länkar


På sin hemsida har Soeco kontorsmöbler AB länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser t.ex. facebook m.fl. Vi råder dig att ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.


Säkerhet


Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Soeco Kontorsmöbler AB har vidtagit kraftigt avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst. Uppgifterna finns lagrade i en databas i Sverige.


Cookies för utveckling av vår hemsida


Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra och utveckla vår hemsida. Detta är grundläggande för att kunna effektivisera hemsidor. En cookie eller kaka är en textfil som lagras på din dator som innehåller information. Den används för att underlätta för dig som besökare på webbplatsen.

 


Gör du några val på webbplatsen, så kan information som sparats i cookien, nästa gång du besöker samma webbplats, hjälpa dig med preferenser som du valde förra gången. Cookien meddelar webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts.

 


Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

 


De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Du får då möjlighet att välja om information skall sparas eller ej.


Lag om cookies


Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används.


Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter på Soeco Kontorsmöblers hemsida kan du i första hand vända dig till vårt registeransvarige per e-mail [email protected] eller vid behov använda våra ordinarie kontaktuppgifter [email protected] .