Vi köper dina kontorsmöbler

Istället för att du ska behöva kasta fullt funktionsdugliga begagnade kontorsmöbler kan Soeco köpa, rekonditionera och vid behov reparera dem för att därefter sälja eller hyra ut dem till nya kunder. 

Du får professionell hjälp med avveckling samtidigt som du får betalt för de begagnade kontorsmöbler som vi köper. Vi tycker att det är en smart win-win: du gör planeten en tjänst samtidigt som du får en slant på köpet!

Vi lämnar också garanti för att er lokal skall vara tömd i tid.

Sony Content (1)

Vanliga frågor