Återanvända möbler bidrar till en mer hållbar värld

De flesta kontorsmöbler formges, produceras och säljs i en linjär affärsmodell med följd att viktiga naturresurser helt enkelt slängs.

Soeco vill bryta detta mönster och förändra den rådande attityden till slit-och-släng inom kontorsmöbelbranschen. Vi ser till att begagnade möbler ersätter nyproducerat på kontor, restauranger och andra offentliga miljöer. Det innebär också att färre nya möbler behöver tillverkas av nya råvaror och nytt material.

Vi börjar med att rekonditionera, renovera och reparera de möbler som vi tar in för att sedan se till att de återanvänds genom att de säljs eller hyrs ut till nya kunder. Ofta förädlar vi möbler och skapar helt nya funktioner utifrån våra kunders önskemål.

Cirkulär

Vi ökar därmed den faktiska livslängden på kontorsmöbler (och/eller dess komponenter) och gör helt enkelt mer med mindre. Detta är viktigt då möjligheten att öka den faktiska livslängden på en produkt spelar störst roll i en cirkulär affärsmodell.

Fördelarna med återanvända kontorsmöbler är att de bidrar till såväl ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten uppstår till följd av att vi kan erbjuda kontorsmöbler till lägre priser till företag med begränsad budget.

Den miljömässiga hållbarheten bygger på att återanvändning av kontorsmöbler bidrar till minskad förbrukning. Slutligen uppstår det en social hållbarhet då vi skapar arbetstillfällen där olika sorters hantverkskompetens kommer till nytta.

 

Namnlös Design (1)
Child Playing Football

Social agenda

Soeco Fotocharlottecarlbergbarg 1454

Medmänsklig arbetsplats