Acrinova och Soeco samverkar för miljömedveten inredning

Acrinova är en heltäckande leverantör inom ekonomi/administration, teknisk förvaltning och fastighetsutveckling. Deras expertis sträcker sig över förvaltning av både bostäder och kommersiella fastigheter, med geografisk täckning från Trelleborg i söder till Växsjö i norr. 

Acrinova Content2

Från 2014 och framåt har Soeco varit ett naturligt val av möbelleverantör till några av Acrinovas kontor. Soeco har framgångsrikt levererat inte bara kvalitet och funktionalitet utan även engagerat sig i hållbara lösningar genom att erbjuda återbrukade möbler. 

Genom att inkludera återbrukade kontorsmöbler har Scrinova inte bara investerat i en estetiskt tilltalande och funktionell arbetsmiljö utan också tagit ett viktigt steg mot att minska sin miljöpåverkan. Detta partnerskap har därmed inte bara berikat arbetsplatsens atmosfär utan även skapat en hållbar och medveten inställning till möbelval och inredning hos Acrinova. 

Acrinova Content