Globala målen för hållbar utveckling

Soeco arbetar aktivt med alla de 17 globala målen för en hållbar och rättvis framtid. Vi strävar efter att bidra till att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, samt att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Vårt arbete omfattar också att säkerställa att alla människor kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter, främja jämställdhet och stärka kvinnor och flickors egenmakt. Vi säkerställer ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Genom vår verksamhet strävar vi efter att vara en positiv kraft för att uppnå dessa viktiga globala mål.

Spyken Content

Hållbarhetsmål

För att våra insatser ska få störst effekt har vi fokuserat på målen nedan:

5 - jämställdhet

8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

11 - hållbara städer och samhällen

12 - hållbar konsumtion och produktion

13 - bekämpa klimatförändringarna.

Karta Globala Malen Logo Och Ikoner (3)

Globala målen

Sustainable Development Goals Icons 05 1 Content

Mål 5

5.1 Utrota diskrimineringen av kvinnor och flickor
Vi har nolltolerans mot diskriminering, oavsett i vilken form den kan uppstå.

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
Jämlikhet är en självklarhet för oss och vi strävar efter att utjämna balansen mellan antalet anställda män och kvinnor enligt vår jämställdhetsplan.

Sustainable Development Goals Icons 08 1

Mål 8

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
Vi som arbetsgivare arbetar för anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor, män och personer med funktionsnedsättning.

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla
Vi arbetar ständigt med att främja en trygg och säker arbetsmiljö.

Sustainable Development Goals Icons 11 1

Mål 11

11.6 Minska städers miljöpåverkan
Återbrukandet av möblerna minskar mängden möbler som slängs och hjälper till att förhindra köp av nya möbler.

 

 

 

 

Sustainable Development Goals Icons 12 1

Mål 12

12.5 Minska mängden avfall markant
Hela vår affärsmodell går ut på att minska avfall i kontorsmöbelbranschen.

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
När det kommer till offentliga upphandlingar vill Soeco sprida kunskap och motverka att pris är den avgörande faktorn. Vi vill även att man tar hänsyn till social- och miljömässig hållbarhet

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar
Våra tjänster ökar medvetenheten för cirkulära val och tjänster. Vi informerar även kunder och föreläser om cirkulär ekonomi.

13 Bekampa Klimatforandringarna (3)

Mål 13

3.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Genom att återbruka möbler bidrar vi också till att minska utsläppen som är förknippade med nyproduktion och transporter. Utöver vår cirkulära affärsmodell har vi exempelvis installerat solceller på vår anläggning i Dalby, våra fordon drivs av HVO eller el och vi källsorterar.